motortrivia.com
m2 BIZZ NEWS SECTION  |  BACK TO BIZZ NEWS MAIN PAGE  |  HOME  |  ABOUT MT  |  CONTACT MT m3
Yaris The Presenter 2014
 
 
ภาพ: จันทนา เจริญทวี Thursday, 20 March, 2014 5:59 PM
800x
 
Yaris The PRESENTER 2014
ค้นหาคนที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ Yaris
 
baมร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด แถลงข่าวกิจกรรมการประกวด Yaris The PRESENTER 2014 ค้นหาคนที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวรุ่นใหม่มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ Toyota Yaris เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ณ Club 87 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ba"หลังจากที่โตโยต้าได้แนะนำยาริสอย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ และเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้แสดงความสามารถ และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่มาเป็นพรีเซ็นเตอร์สาหรับรถโตโยต้า ยาริส โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า Yaris The PRESENTER 2014 ค้นหาคนที่ใช่ ในสไตล์ที่เป็นคุณ"
 
Yaris The Presenter 2014
มร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
800x
 
baหนุ่มสาวอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ yaristhepresenter.com หรือสมัครด้วยตนเองที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557 จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจานวน 20 คน โดยผู้ผ่านเข้ารอบทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป กับผู้มีประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประกวดในรอบสุดท้าย

baหนุ่มและสาวคนใดที่มีบุคลิกโดดเด่น สะท้อนความเป็น Yaris ได้อย่างชัดเจน จะได้รับคัดเลือกและเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Toyota Yaris ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมเป็นเจ้าของ Toyota Yaris 1.2G และเงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท
 
Yaris The Presenter 2014
• ไมค์ พิรัชต์ พรีเซนเตอร์ Altis ESport และตุ้ย ธีรภัทร์ พรีเซนเตอร์ Camry
800x
 
รายละเอียดและเงื่อนไขการประกวด Yaris The PRESENTER 2014
หลักฐานการสมัครเข้าประกวด
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. หลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป และครึ่งตัว 1 รูปขนาดโปสการ์ด (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือไฟล์รูปขนาดไม่ต่ำกว่า 500 kb และเป็นไฟล์ .jpg
5. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้เข้าประกวดยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
- เพศชายและหญิงโดยกำเนิด อายุตั้งแต่ 18 - 24 ปี เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2539
- ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่ครบ 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 เม.ย. 57
- ส่วนสูง ชาย 175 ซ.ม. ขึ้นไป และหญิง 165 ซ.ม. ขึ้นไป
- มีสัญชาติไทย โสด ไม่ผ่านการสมรส และไม่เคยผ่านการมีบุตรมาก่อน
- มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
- ไม่มีประวัติความประพฤติที่เป็นการขัดต่อศีลธรรมประเพณีสังคม อาทิ การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด
- มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2557
- ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.YarisThePRESENTER.com
- หรือ... ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ
- หรือ... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-988-2335, 089-811-7017 และ 089-939-4117
 
 
baผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น และจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่กำหนดได้ครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครที่เคยผ่านงานถ่ายแบบโฆษณา สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมประกวดฯได้ (ยกเว้นสินค้าประเภทรถยนต์) และจะต้องไม่ติดภาระผูกพันการเซ็นสัญญากับองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทที่เคยร่วมงาน ถ้ามีการร้องเรียนจากองค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทใดว่าผู้สมัครยังติดภาระผูกพัน เช่น สัญญาการเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางกองประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทันที

baการตัดสินการประกวด จะกระทำโดยคณะกรรมการการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยในกรณีที่ผู้สมัครเข้าประกวดผ่านการคัดเลือกแล้วฃ และขอถอนตัว หรือสละสิทธิ์ในการประกวดรอบต่อไป หรือสละสิทธิ์ตำแหน่งที่ได้รับ ผู้สมัครเข้าประกวดรายนั้น จะต้องคืนสิ่งของเครื่องใช้ หรือรางวัลใดๆ ทั้งหมดที่ได้รับ ในวันที่แจ้งความประสงค์ขอถอนตัว และ / หรือ สละสิทธิ์

รับสมัคร 3 ช่องทาง
- www.YarisThePRESENTER.com
- โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ
- บูธกิจกรรม Roadshow ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 
 
รางวัลชนะเลิศ
- Toyota Yaris G ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 599,000 บาท
- เงินรางวัล 500,000 บาท ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
- เซ็นสัญญาแสดงนำในภาพยนตร์โฆษณา Toyota Yaris ภายในระยะเวลา 1 ปี

รางวัลอื่นๆ
- Popular vote เงินรางวัล 100,000 บาท ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล

กำหนดการ Roadshow ทั่วประเทศ
- 28-30 มีนาคม 2557 11:00-20:00 น. Major Pinklao / Central Chonburi / Siam Square
- 4-6 เมษายน 2557 11:00-20:00 น. Major Rangsit / Major Khon Kaen / Central Ladprao
- 18-20 เมษายน 2557 11:00-20:00 น. Major Ratchayothin / Major Chiang Mai / Mega Bangna
- 25-27 เมษายน 2557 11:00-20:00 น. Major Paragon / Major Had Yai / Central Pinklao

กำหนดการ
- Qualify Round: 24 พฤษภาคม 2557 The Style by TOYOTA 8:00-18:00 น.
- Workshop: 6-8 มิถุนายน 2557 โรงแรม Hotel de la Paix หัวหิน

   • Workshop GURU คนที่ 1: นส. รัศมี ทองสิริไพรศรี (ลูกหมี) เจ้าของสถาบันสอนเดินแบบ พัฒนาบุคลิกภาพ We are model
   • Workshop GURU คนที่ 2: นส. ชยานิษฐ์ จิราโรจน์เจริญ (ครูเบลล์) ครูสอนการแสดงโรงเรียน The Drama Academy by Kru Ngor
   • Workshop GURU คนที่ 3: นายพลพัฒน์ อัศวะประภา กรรมการบริษัทอาซาว่า
   • Workshop GURU คนที่ 4: นายเจริญ แซ่จู VJ True Music, V-Reporter The Voice Thailand

กำหนดการ Final Round
- 29 มิถุนายน 2557 Paragon : Fashion Hall 14:00 - 17:00 น.

baสนใจติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่เว็บไซท์ www.YarisThePRESENTER.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 087-988-2335, 089-811-7017 หรือ 089-939-4117 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.
 
 
 
m2 YARIS THE PRESENTER 2014  •  CLICK IMAGES TO ENLARGE m3
   
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
•  MORE ABOUT TOYOTA : CLICK
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• GRAND OPENING : Toyota Corolla Altis ESport 2014 เปิดตัวพร้อมพรีเซนเตอร์ ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล
• TEST DRIVE : Toyota Corolla Altis 1.8V Navi ทดสอบแบบ One Day Trip 330 กิโลเมตร 17 กิโลลิตร
• BIZZ NEWS : Toyota Annual Press Conference 2014 ตลาดรถยนต์ปี 2556 ยอดรวม 1,330,668 คัน ลดลง 7.4%
• MT REPORT : Japan Trip with Toyota Thailand 2013 ชมนวัตกรรมของโตโยต้าในงาน Tokyo Motor Show ครั้งที่ 43
• TEST DRIVE : Toyota Yaris G 2013 อีโอคาร์ ไซส์ D-Segment ทดสอบแบบกลุ่มบนเส้นทางภูเก็ต-กระบี่
• GRAND OPENING : Toyota Yaris Eco Car สปอร์ตแฮทช์แบครุ่นใหม่ ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ
• TEST DRIVE : Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 2.5 A/T MY2013 เพิ่มทางเลือกพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย
• BIZZ NEWS : Toyota Corolla ฉลองยอดจำหน่ายสะสมทั่วโลกกว่า 40 ล้านคัน
• TEST DRIVE : Toyota Vios 1.5 G 2013 ทดสอบแบบกลุ่ม 158 กิโลเมตร 14.8 กิโลเมตรต่อลิตร
• GRAND OPENING : Toyota Vios 2013 เปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่แรก เตรียมส่งออกกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
• TEST DRIVE : Toyota Camry Hybrid ทดลองขับเวอร์ชั่นไฮบริดของ คัมรี่ ใหม่ น้ำมันถังเดียวเที่ยวเกาะช้าง
• TEST DRIVE : Toyota Camry 2.5G ทดลองขับคัมรี่ใหม่ ระยะทางสั้นๆ 120 กิโลเมตร เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน
• GRAND OPENING : Toyota Camry 2012 - A New Era of Prestige โตโยต้าประเทศไทย เปิดตัว Camry/Camry Hybrid ใหม่
• TEST DRIVE : Toyota Avanza 1.5S A/T มินิเอ็มพีวีรุ่นที่ 2 ในเมืองไทย พลิกทั้งรูปโฉมและการขับ
• TEST DRIVE : Toyota Innova 2.0V A/T ทดลองขับแบบกรุ๊ป เทสต์ เปิดรับความสุขบนเส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน
• TEST DRIVE : Toyota Fortuner ทดลองขับรุ่น 3.0 V Navigator 4x4 บนเส้นทาง กระบี่-เกาะสมุย
• TEST DRIVE : Toyota Hilux Vigo Champ ทดสอบในแบบ Group Test กับ Vigo ปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมเพิ่มรุ่น
• TEST DRIVE : Lexus CT 200h สปอร์ตแฮทช์แบ็กเพื่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน
• TEST DRIVE : Toyota Prius ทดสอบรถไฮบริดรุ่นล่าสุด ไฮเทค ประหยัด มากลูกเล่น ท่ามกลางบรรยากาศหน้าหนาวที่เชียงราย
• TEST DRIVE : Toyota Corolla Altis 1.8 G ประหยัดบนความนุ่มนวล
• TEST DRIVE : Toyota Corolla Altis Advanced CNG A/T กรุ๊ป เทสต์ ชมทะเลหมอกที่เพชรบูรณ์
• MODIFIED - TH : Toyota Vios รหัสตัวถัง NCP42 ผ่าไส้ใน ใส่เทอร์โบ กลายเป็นวีออสพันธุ์ดุ
• MODIFIED - TH : Toyota Yaris 1NZ-FZE โมดิฟายใหม่หมดทั้งคัน พร้อมเปลี่ยนบุคลิกด้วยซูเปอร์ชาร์จจาก Blitz
• MODIFIED - TH : Toyota Corolla Altis Black on Black เครื่องยนต์ของเดิมไม่สะใจ หันไปคบเทอร์โบ 3S-GTE จาก Caldina
 
 
 
 
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : [email protected]  mail