motortrivia.com
m2 BIZZ NEWS SECTION  |  BACK TO BIZZ NEWS MAIN PAGE  |  HOME  |  ABOUT MT  |  CONTACT MT m3
Toyota Dream Car Art Contest 2013
 
 
ภาพ : จันทนา เจริญทวี Thursday, 2 May, 2013 1:29 AM
800x
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013
ประกาศผลรางวัลผลงานดีเด่นในโครงการประกวดวาดภาพระบายสีรถยนต์ในฝัน
 
baนายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประกาศผลรางวัล และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในโครงการ ประกวดวาดภาพระบายสีรถยนต์ในฝัน TOYOTA Dream Car Art Contest 2013 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ อาคาร The Style by Toyota สยามสแควร์

baบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม TOYOTA Dream Car Art Contest 2013 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยผู้มีความสนใจในงานศิลปะ และเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต ได้มีช่องทางในการแสดงออกถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะในหัวข้อ 'รถยนต์ในฝัน' ซึ่งในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านไปยังเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 35,000 แห่ง ส่งผลให้ในปีนี้มีเยาวชนสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้นกว่า 42,000 ผลงาน
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013
 
นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
800x
 
baTOYOTA Dream Car Art Contest ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านศิลปะ มาเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดดังนี้:

ประธานคณะกรรมการตัดสิน
อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

คณะกรรมการตัดสิน
อาจารย์สุรชัย เอกพลการ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช นักวาดการ์ตูนอิสระ
คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินแนวป็อบอาร์ต
คุณชลิต นาคพะวัน ศิลปินและครูสอนศิลปะ

กรรมการพิเศษในการตัดสินรางวัลความคิดสร้างสรรค์
หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ศิลปินอิสระและอาจารย์มหาวิทยาลัย
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013
 
• (จากซ้าย) หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ, คุณชลิต นาคพะวัน, คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์, คุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช, อาจารย์สุรชัย เอกพลการ และ อาจารย์สังคม ทองมี
800x
 
baคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมที่สุด 3 ผลงาน จากทั้ง 3 ระดับอายุ รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน เป็นผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ โดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประกาศนียบัตร ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

baผลงานทั้ง 9 ผลงานจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมประกวดกับผลงานจากนานาชาติ กว่า 70 ประเทศ ซึ่งจะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น และที่พิเศษในปีนี้คือ โตโยต้า ได้เพิ่มรางวัลพิเศษ 2 รางวัล สำหรับเยาวชนที่มีผลงานความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่สื่อถึงรถยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกระดับของการแข่งขัน
 
รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
Toyota Dream Car Art Contest 2013
 
รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
ด.ช. คณินณัฐ ชาญชนะโยธิน
- อายุ 9 ปี
- จังหวัด นครราชสีมา
- โรงเรียน สุขานารี
- ชื่อผลงาน รถพิทักษ์มหาสมุทร


แนวคิด: ผมอยากให้มีรถที่ลงไปดูแล เพาะพันธุ์ปลา ปลูกปะการัง ทำความสะอาด ในมหาสมุทร โดยให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013   Toyota Dream Car Art Contest 2013
     
รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2
ด.ช. ธัชพล แก้วกำกง
- อายุ 9 ปี
- จังหวัด สระแก้ว
- โรงเรียน บ้านไทยสามัคคี
- ชื่อผลงาน รถสร้างความสดใส


แนวคิด: โลกของเราในปัจจุบัน พบว่ามีคนจำนวนมาก ที่มีความลำบาก และมีความทุกข์ ไม่มีความสุข มีความยากจน ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ มากมาย ผมจึงคิดสร้างรถที่สามารถสร้างความสุข ความสดใส ให้กับบุคคลที่ลำบาก หรือมีความทุกข์ด้วยรถคันนี้ รถสร่้างความสดใส จะสร้างความสดใสให้กับทุกคนด้วยศิลปะ เพียงแค่รถคันนี้ระบายสีคน สัตว์ ต้นไม้ ธรรมชาติ และสถานที่ต่างๆ ทุกสิ่งก็จะกลับมา สดใส สุดสวย และมีรอยยิ้ม
  รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 3
ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พัฒรชนม์
- อายุ 7 ปี
- จังหวัด กรุงเทพฯ
- โรงเรียน วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
- ชื่อผลงาน รถรีไซเคิล


แนวคิด: ขวดแก้วและขวดพลาสติกทั้งหลาย ที่กำลังจะล้นโลก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยรถรีไซเคิลคันนี้ ที่จะดูดเข้าไป และพ่นออกมาเป็นดอกไม้ และต้นกล้า ให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ เปลี่ยนเป็นสภาพ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013   Toyota Dream Car Art Contest 2013
     
รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์
ด.ช. ชยพันธ์ สังข์หยู
- อายุ 9 ปี
- จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียน จารุวรรณ
- ชื่อผลงาน รถทำลายอุกกาบาต


แนวคิด: รถทำลายอุกกาบาต จะช่วยป้องกันโลกให้ปลอดภัยจากอุกกาบาต ที่จะพุ่งชนโลก
  รางวัลชมเชย ประเภทรถรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด.ช. ธนนน วราเวชช์
- อายุ 7 ปี
- จังหวัด นครศรีธรรมราช
- โรงเรียน ศรีธรรมราชศึกษา
- ชื่อผลงาน รถสำรวจและเก็บขยะใต้ทะเลลึก


แนวคิด: เป็นรถสำรวจหาสิ่งมีชีวิตแปลกๆ ที่ไม่เคยมีใครค้นพบ และยังช่วยเก็บขยะใต้ท้องทะเลลึกด้วย โดยเป็นรถที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติทั้งหมด คือ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และนำขยะที่ได้มา Recycle เป็นพลังงานไฟฟ้า เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
800x
 
รุ่นระดับอายุ 10-12 ปี
Toyota Dream Car Art Contest 2013
 
รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
ด.ช. กตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
- อายุ 11 ปี
- จังหวัด กาฬสินธุ์
- โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
- ชื่อผลงาน รถคุณตาคุณยาย

แนวคิด: รถคันนี้ช่วยให้คุณตาคุณยายเล่นกับลูกหลานอย่างใกล้ชิดอบอุ่น
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013   Toyota Dream Car Art Contest 2013
     
รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2
ด.ช. จิรพัฒน์ ศรีจันทร์
- อายุ 12 ปี
- จังหวัด นครราชสีมา
- โรงเรียน บ้านท่าตะแบก
- ชื่อผลงาน รถหนังสือ


แนวคิด: ผลสำรวจว่า อัตราการอ่านหนังสือของคนส่วนใหญ่ มีอัตราน้อยมาก ผมจึงอยากให้ทุกคนอ่านหนังสือกันเยอะๆ เพราะความรู้จะช่วยให้ทุกคนพัฒนาชีวิต สังคมให้ดีได้ รถคันนี้จึงเป็นรถเคลื่อนที่ได้ด้วยการอ่านหนังสือ และบันทึกสิ่งที่อ่าน ให้คนตาบอดได้ฟังอีกด้วย
  รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 3
ด.ช. ศุภากร บุญวงศ์
- อายุ 10 ปี
- จังหวัด ระยอง
- โรงเรียน บวรรัตนศาสตร์
- ชื่อผลงาน รถพิทักษ์ป่า


แนวคิด: ปัญหาไฟป่ามีให้เห็นทุกวัน ทำให้โลกสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก สัตว์น้อยใหญ่ล้มตาย ผมจึงอยากให้มีรถที่สู้ไฟได้ โดยดูดไฟเข้ามาแปลงเป็นต้นไม้ และเมล็ดพันธุ์ไม้ทดแทนพื้นที่ที่โดนเผาได้
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013   Toyota Dream Car Art Contest 2013
     
รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์
ด.ญ. วิลาวัณย์ เพียวิเศษ
- อายุ 12 ปี
- จังหวัด ชัยภูมิ
- โรงเรียน มารีอุปถัมภ์ชัยภูมิ
- ชื่อผลงาน รถกระเช้าลอยฟ้า


แนวคิด: ในเมืองที่มีแต่ตึก และการจราจรติดขัดมาก หนูอยากให้มีรถลอยฟ้า นอกจากรถจะไม่ติดแล้ว ยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองด้วย
  รางวัลชมเชย ประเภทรถรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด.ญ. กนกวรรณ สุขวิบูลย์
- อายุ 12 ปี
- จังหวัด นครปฐม
- โรงเรียน วัดละมุด
- ชื่อผลงาน รถเหนือเมฆ

แนวคิด: หนูวาดภาพนี้เป็นรถวิ่งบนฟ้า อยู่เหนือเมฆ ทำให้รถไม่ติดบนถนน
800x
 
รุ่นระดับอายุ 13-15 ปี
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013
 
รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 1
ด.ญ. อภิสรา กอประสิทธิ์นิยม
- อายุ 15 ปี
- จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา
- ชื่อผลงาน God's car


แนวคิด: เป็นรถคู่ใจของพระเจ้าในการสร้างโลก สามารถสร้างดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, ดวงดาว, น้ำ, ป่า, มนุษย์, สัตว์ และทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชาวโลก
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013   Toyota Dream Car Art Contest 2013
     
รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 2
นาย ศราวุธ เกตุแจ้
- อุาย 15 ปี
- จังหวัด ชลบุรี
- โรงเรียน อักษรเทพประสิทธิ์
- ชื่อผลงาน รถดนตรีบำบัด


แนวคิด: เป็นรถแห่งเสียงดนตรี ที่ส่งเสียงเพลงให้กำลังใจแก่ผู้คนในที่ต่างๆ ให้มีกำลังใจ
  รางวัลผลงานยอดเยี่ยม อันดับที่ 3
ด.ญ. กรพินธุ์ อ่ำสกุล
- อายุ 13 ปี
- จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
- ชื่อผลงาน Network Car

แนวคิด: เป็นรถที่ใช้เน็ตเวิร์คของ Internet ผ่านทางโมเลกุลรูปสี่เหลี่ยม ทำให้เราสามารถเดินทางได้ทุกที่ ทั่วโลก เพียงแค่มีสัญญาณเครืือข่าย และใช้เวลาที่รวดเร็วมาก ทำให้เรื่องงาน และเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกันได้
 
Toyota Dream Car Art Contest 2013   Toyota Dream Car Art Contest 2013
     
รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์
ด.ช. สุรวินท์ วรรณพงษ์
- อายุ 14 ปี
- จังหวัด ชัยภูมิ
- โรงเรียน มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
- ชื่อผลงาน รถเพนกวิน


แนวคิด: ในสภาวะโลกร้อน อยากให้มีรถที่ช่วยพาไปขั้วโลกเหนือได้
  รางวัลชมเชย ประเภทรถรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด.ช.ศิริโรจน์ โตครวงษา
- อายุ 13 ปี
- จังหวัด เลย
- โรงเรียน ศรีสงครามวิทยา
- ชื่อผลงาน รถยนต์รักษาปลาพะยูน

แนวคิด: รถคันนี้จะรักษาปลาพะยูน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น= ปลาพะยูนจะไม่สูญพันธุ์ และอยู่คู่กับท้องทะเลอันสวยงามกับเราสืบไป
 
 
 
m2 TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2013  •  CLICK IMAGES TO ENLARGE m3
   
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
MORE ABOUT TOYOTA : CLICK
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• GRAND OPENING : Toyota Vios 2013 เปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่แรก เตรียมส่งออกกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
• TEST DRIVE : Toyota Camry Hybrid ทดลองขับเวอร์ชั่นไฮบริดของ คัมรี่ ใหม่ น้ำมันถังเดียวเที่ยวเกาะช้าง
• TEST DRIVE : Toyota Camry 2.5G ทดลองขับคัมรี่ใหม่ ระยะทางสั้นๆ 120 กิโลเมตร เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน
• GRAND OPENING : Toyota Camry 2012 - A New Era of Prestige โตโยต้าประเทศไทย เปิดตัว Camry/Camry Hybrid ใหม่
• MT REPORT : Toyota smart G-BOOK แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ ส่งมอบความสุขให้คนไทย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี
• TEST DRIVE : Toyota Avanza 1.5S A/T มินิเอ็มพีวีรุ่นที่ 2 ในเมืองไทย พลิกทั้งรูปโฉมและการขับ
• TEST DRIVE : Toyota Innova 2.0V A/T ทดลองขับแบบกรุ๊ป เทสต์ เปิดรับความสุขบนเส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน
• TEST DRIVE : Toyota Fortuner ทดลองขับรุ่น 3.0 V Navigator 4x4 บนเส้นทาง กระบี่-เกาะสมุย
• TEST DRIVE : Toyota Hilux Vigo Champ ทดสอบในแบบ Group Test กับ Vigo ปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมเพิ่มรุ่น
• TEST DRIVE : Lexus CT 200h สปอร์ตแฮทช์แบ็กเพื่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน
• TEST DRIVE : Toyota Prius ทดสอบรถไฮบริดรุ่นล่าสุด ไฮเทค ประหยัด มากลูกเล่น ท่ามกลางบรรยากาศหน้าหนาวที่เชียงราย
• TEST DRIVE : Toyota Corolla Altis 1.8 G ประหยัดบนความนุ่มนวล
• TEST DRIVE : Toyota Corolla Altis Advanced CNG A/T กรุ๊ป เทสต์ ชมทะเลหมอกที่เพชรบูรณ์
• MODIFIED - TH : Toyota Vios รหัสตัวถัง NCP42 ผ่าไส้ใน ใส่เทอร์โบ กลายเป็นวีออสพันธุ์ดุ
• MODIFIED - TH : Toyota Yaris 1NZ-FZE โมดิฟายใหม่หมดทั้งคัน พร้อมเปลี่ยนบุคลิกด้วยซูเปอร์ชาร์จจาก Blitz
• MODIFIED - TH : Toyota Corolla Altis Black on Black เครื่องยนต์ของเดิมไม่สะใจ หันไปคบเทอร์โบ 3S-GTE จาก Caldina
• BIZZ NEWS : The Style by Toyota เปิดตัวศูนย์รวมข้อมูลการเรียนรู้เทคโนโลยีโตโยต้าโฉมใหม่
 
 
 
 
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : [email protected]  mail