Hyundai H1 June 2017

Tag "ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์"

Back to homepage

ไทยรุ่งฯ รุกอีสาน เปิดตัวผู้แทนจำหน่ายใหม่ใน จ.มหาสารคาม

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email14views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ขยายตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดตัวผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดมหาสารคามเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า และกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ TR Transformer ในเขตภาคอีสานตอนกลาง

Read More

Thairung ฉลองปีที่ 50 จัดทริปรักษ์ช้าง รักษ์ไทย ไปกับไทยรุ่ง

Total: 197 196Facebook Line 1Twitter 0Google+ 0Email465views เรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ  •  ภาพ : ไทยรุ่ง   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ออกแบบและผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ของไทย ก่อตั้งในปี 2510 โดย คุณวิเชียร เผอิญโชค ช่วงแรกใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยรุ่งวิศวกรรม เพื่อผลิตชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์เป็นหลัก

Read More

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จัดกิจกรรม TR Service Day เช็ครถฟรี 20 รายการรับหน้าฝน

Total: 4 4Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email34views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ทีอาร์ เซอร์วิส เดย์ เชิญชวนลูกค้า เจ้าของรถยนต์ TR Transformer ทุกรุ่น เข้ารับบริการตรวจเช็ครถฟรี 20 รายการ พร้อมเปลี่ยนชุดใบปัดน้ำฝน และบริการปรึกษาเรื่องระบบเทคนิค

Read More

ดร.ปราณี เผอิญโชค รับรางวัลสตรีดีเด่นในวันสตรีสากล 2560

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email48views Press Release   ●   เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2560 กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงบทความสำคัญของสตรีในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับความคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น โดยมีการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งตามหมวดหมู่ ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ศิลปินสตรีดีเด่น

Read More

TR Transformer II ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email27views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้รถยนต์ตรวจการณ์ TR Transformer II ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

Read More

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email7views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้  โดยได้มอบเรือพร้อมเครื่องยนต์ เรือพาย เสื้อชูชีพ พร้อมทั้ง

Read More

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email16views Press Release   ●   ดร.ปราณี เผอิญโชค ในนามกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจำนวน 400,000

Read More

ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม จ.ราชบุรี

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email15views Press Release   ●   ไทยรุ่งฯ ผู้นำการออกแบบและผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ของไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “ไทยรุ่ง สร้างฝัน

Read More

TR Transformer Maxi รับรางวัล 1 ใน 5 รถ SUV แห่งปี 2016

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email6views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5 รุ่น SUV มาแรงแห่งปี 2016 สำหรับรถยนต์ TR Transformer Maxi จัดอันดับโดย Car Guru Thailand & Checkraka.com โดยทางผู้บริหาร Checkraka.com คุณธานินทร์

Read More

ไทยรุ่งฯ ขยายตลาด เปิดตัวแทนจำหน่ายจังหวัดอุบลราชธานี

Total: 202 202Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email43views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ขยายตลาดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดตัวผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์ TR Transformer ในเขตภาคอีสานตอนล่าง พร้อม

Read More
 

Send this to a friend