motortrivia.com
m2 MOTORTRIVIA'S REPORT SECTION | BACK TO REPORT MAIN PAGE | HOME | ABOUT MT | CONTACT MT m3
 
 
Nissan Eco Car Sedan
 
ภาพ : จันทนา เจริญทวี  •  วีดิโอ : สุพรรณี ยังอยู่ Monday, 25 July, 2011 4:29 PM
800x
 
 
Nissan ประกาศแผนธุรกิจสำหรับภูมิภาคอาเซียนใหม่
พร้อมเผยแผนธุรกิจ Nissan Power Up 2016 เฉพาะประเทศไทย
 
baบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด (*1) ประกาศแผนธุรกิจ 6 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเติบโตทั่วทั้งภูมิภาค และมีประเด็นสำคัญคือ การเพิ่มยอดขายเป็น 3 เท่า หรือจำนวน 500,000 คัน, เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 15% จากยอดขายที่ 150,000 คัน และส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 6% ของภูมิภาค ส่วนกลยุทธ์ในการสนับสนุนการเติบโตนี้ได้แก่ การแนะนำรถยนต์ใหม่มากกว่า 10 รุ่น รวมทั้งการร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยแผนดังกล่าวนี้ ครอบคลุมตลาดประเทศไทย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

baแผนธุรกิจภูมิภาค พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนทิศทางของแผนงานระดับโลก นิสสัน พาวเวอร์ 88 (Nissan Power 88) แผนธุรกิจองค์กรที่ได้ประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ นิสสัน เมื่อไม่นานมานี้ นิสสัน พาวเวอร์ 88 มุ่งยกระดับพลังของแบรนด์ นิสสัน และเสริมความแข็งแกร่งด้านการขาย ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น 8% และผลกำไรที่ยั่งยืนของการปฏิบัติการ 8% ภายในปีงบประมาณ 2559

ba"ความต้องการรถยนต์ในตลาดเศรษฐกิจใหม่ สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราคาดว่าอีกไม่นาน ความต้องการนี้จะผลักดันให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในตลาดดังกล่าว มีปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายทั่วโลก หลายประเทศในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสองประเทศในอีกหลายๆ ประเทศ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต โดยเฉพาะอินโดนีเซีย จะมียอดขายสูงขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านการสนับสนุนโครงการรถยนต์ต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีโค คาร์ ที่รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่ม" มร.โทรุ ฮาเซกาวา ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองผู้จัดการใหญ่ส่วนภูมิภาคของทวีปเอเซีย และโอเชียเนีย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด กล่าว

ba"แผนธุรกิจอาเซียนเปรียบเสมือนแผนที่เส้นทางที่จะช่วยให้เห็นวิสัยทัศน์ของนิสสันอย่างชัดเจนรวมทั้งทิศทางกลยุทธ์ของทั้งภูมิภาค"
 
Nissan Eco Car Hatchback
 
มร.โทรุ ฮาเซกาวา ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และรองผู้จัดการใหญ่ส่วนภูมิภาคของทวีปเอเซีย และโอเชียเนีย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด
 
Nissan Eco Car Hatchback
 
• นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
800x
 
baแผนธุรกิจระดับภูมิภาคนี้ มีหลักสำคัญ 4 ด้านที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้บรรลุผลที่ตั้งไว้ ดังนี้
 
เตรียมพร้อมสำหรับโครงการรถยนต์ อีโค คาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นหลักสำคัญ ในการเพิ่มจำนวนยอดขายทั่วทั้งภูมิภาค
การส่งเสริมการจัดตั้งงานวิจัยและพัฒนา และการผลิตเครื่องยนต์ภายในประเทศ โดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่วิศวกร นิสสัน เทคนิคคอล เซ็นเตอร์ (*2) ในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย 3 เท่า จากเดิม 120 คนเป็น 370 คน นอกจากนี้ บริษัท จาโตโค จำกัด ได้ลงทุนเป็นจำนวน 2 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (*3) สร้างโรงงานผลิตระบบส่งกำลังแบบ CVT เป็นแห่งแรกในเมืองไทย เพื่อป้อนให้กับรถยนต์นิสสันทั่วทั้งภูมิภาค
การเพิ่มกำลังการผลิตในภูมิภาคเป็นสองเท่า จาก 370,000 คันเป็น 700,000 คัน เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคอาเซียน
ก่อตั้ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค ในประเทศไทย เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค ที่มีความสำคัญในการเป็นผู้นำในการผสานความร่วมมือ และควบคุมดูแลให้เกิดความก้าวหน้า และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค นับเป็นบริษัทรถยนต์แรกที่ก่อตั้งในประเทศไทย ภายใต้แผนงานศูนย์กลางการจัดหาสินค้า เพื่อการผลิตระหว่างประเทศ หรือ  IPC (International Procurement Center) ของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนธุรกิจนี้ ให้บรรลุเป้าหมาย
 
Nissan Eco Car Hatchback
 
• ดร. อรรชกา ศรีบุญเรือง เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
800x
 
baในส่วนของประเทศไทย วันนี้ได้ประกาศแผนธุรกิจภายใต้ชื่อ พาวเวอร์ อัพ 2559 ส่วนความคืบหน้าของแผนปฏิรูปเปลี่ยนแปลง 2555 ที่ประกาศไว้เมื่อปี 2552 และยังอยู่ในช่วงการดำเนินการนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยปิดปีงบประมาณ 2553 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ 7.4% ตามแผนที่กำหนดไว้ และยอดขายทั้งปีที่ 65,000 คัน สูงกว่าที่กำหนดไว้ในแผนงาน

baส่วนในปีงบประมาณ 2554 ส่วนแบ่งทางการตลาดจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 8.7% โดยแผนที่ประกาศไว้ เน้นความสำเร็จของโครงการรถยนต์ อีโค คาร์ การปรับปรุงคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็นสองเท่า จากเดิม 5% ในปีพ.ศ 2551

baนิสสัน พาวเวอร์ อัพ 2559 แผนระยะ 6 ปีที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจอาเซียน โดยเพิ่มจุดสำคัญขึ้นอีก 3 ข้อ ดังนี้
 
Nissan Eco Car Hatchback
 
พาวเวอร์ อัพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่มากกว่า 10 รุ่นภายในเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2555 - 2559 ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับนิสสัน ทำให้มีสินค้าที่ครอบคลุม 90% ของเซ็กเมนต์รถยนต์ในประเทศ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุม 65% ในปี 2553 ส่วนปีงบประมาณ 2559 ตั้งเป้าที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างน้อยเป็นสองเท่า จาก 7.4% ในปี 2553 และปีงบประมาณ 2554 นิสสัน ประเทศไทย ตั้งเป้ายอดขายที่ 80,000 คัน และส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 9.0%
พาวเวอร์ อัพ เครือข่ายผู้จำหน่าย ขยายจำนวนโชว์รูมจนถึงปี 2559 โดยภายในปี 2556 จะเพิ่มจำนวนโชว์รูมขึ้นอีก 50 แห่ง รวมเป็น 210 แห่ง จากจำนวน 160 แห่งในปี 2553
พาวเวอร์ อัพ การเป็นผู้นำรถยนต์ อีโค คาร์ ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ อีโค คาร์ แบบ 4 ประตู เป็นครั้งแรก ตามโครงการ อีโค คาร์ ของรัฐบาล จากข้อได้เปรียบของการเป็นผู้นำ และผู้จำหน่ายรถยนต์ อีโค คาร์ แบบแฮทช์แบค นิสสัน มาร์ช เป็นรุ่นแรกในตลาด นิสสัน ประเทศไทย จะกลายเป็นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่จะแนะนำรถยนต์ อีโค คาร์ แบบ 4 ประตูเป็นรายแรกอีกครั้ง โดยรถยนต์รุ่นนี้ จะเป็นรถยนต์รุ่นที่ 2 ที่ผลิตของภายใต้โครงการรถยนต์ประเภทคอมแพคที่จำหน่ายทั่วโลกของนิสสัน ที่ได้รับการออกแบบด้วยความมีสไตล์ คุณภาพสูง เป็นเจ้าของได้ง่าย และประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม ซึ่งวางแผนเริ่มต้นการผลิตรถยนต์รุ่นนี้ในเดือนกันยายนปีนี้
 
Nissan Eco Car Hatchback
 
ba"เรามีความเชื่อมั่นมาก จากสิ่งที่เราบรรลุเป้าหมายในตลาด โดยเฉพาะเรื่องความสำเร็จของรถยนต์แต่ละรุ่น ตั้งแต่การเปิดตัวในช่วงที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เช่น นิสสัน เทียน่า ที่มียอดขายที่โดดเด่นตั้งแต่ปี 2552 และปี 2553 รวมทั้งได้รับการจัดอันดับสูงสุด จากการสำรวจด้านคุณภาพหรือ IQS จากสถาบันเจดี พาวเวอร์"

ba"ส่วนปี 2553 ความสำเร็จจากการเปิดตัวรถยนต์อีโค คาร์ ครั้งแรกในประเทศไทย นิสสัน มาร์ช ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ นำกระแสรถยนต์สมาร์ท อีโค และรถยนต์เซ็กเมนท์ ซับคอมแพค รวมไปถึงการได้รับรางวัลรถยนต์แห่งปี ประเภทรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมถึงยอดจองที่มากกว่า 45,000 คัน และความสำเร็จจาก การส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพที่รับประกันได้" มร. ฮาเซกาวา กล่าว

ba"ปีนี้เราจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้ง ให้กับวงการยานยนต์ ด้วยการเปิดตัวรถยนต์อีโค คาร์ 4 ประตู การเปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้ ถือเป็นการเปิดฤกษ์ที่ดีเยี่ยมของแผนธุรกิจในครั้งนี้"
 
Nissan Eco Car Hatchback
 
* 1 นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ปรับโครงสร้างองค์กรในส่วนการตลาดและขายส่วนภูมิภาคที่นิสสัน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ในประเทศสิงค์โปร์และบริษัท นิสสัน เทคนิคคอล เซ็นเตอร์ เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ในประเทศไทย โดยรวมส่วนการตลาดและขาย ฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายกลยุทธ์การผลิต (ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และฝ่ายการบริหารจัดการด้านซัพพลาย เชน)

* 2 นิสสัน เทคนิคคอล เซ็นเตอร์ เซาท์อีสต์เอเซีย  คือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของ บริษัทนิสสัน มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด

* 3 จำนวนที่คำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อความสะดวกของผู้อ่าน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เยนเท่ากับ 0.0125 ดอลลาร์สหรัฐ
 
Nissan Eco Car Hatchback
 
m2 NISSAN POWER UP 2016  •  CLICK IMAGES TO ENLARGE m3
 
   
1000x
 
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
• MORE ABOUT NISSAN  :  CLICK  >  NISSAN NEWS SECTION
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• TEST DRIVE : Nissan Leaf แฮทช์แบ็คทรงล้ำยุคขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เงียบ สะอาด และประหยัด
• TEST DRIVE : Nissan March 1.2 E MT สนุกและประหยัดในคันเดียว
• TEST DRIVE : Nissan Navara Calibre LE 144 แรงม้า ยกสูงขับ 2
• TEST DRIVE : Nissan Teana 200 XL ลดขนาดเครื่องยนต์ ไม่ลดความหรู
• TEST DRIVE : Nissan Teana 250 XV สุภาพนุ่มนวลซ่อนความดุดัน
• MODIFY - TH : Nissan Sunny B14 Face off: LUCINO โมดิฟายเพิ่มทั้งความสวยและความแรง
• MODIFY - TH : Nissan March Clean Look แต่งนิสสัน มาร์ช ในรูปแบบสะอาดตา เรียบง่ายแต่โดดเด่น
800x
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail