motortrivia.com
m2 GADGET SECTION | BACK TO GADGET MAIN PAGE | HOME | ABOUT MT | CONTACT MT m3
 
Boris Bally Transit Chairs
 
เรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ Saturday, 4 June, 2011 1:19 AM
800x
 
ReCycle Street Sign
เปลี่ยนป้ายจราจรใช้แล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์
 
baใครจะคาดคิดว่าเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใครที่ Boris Bally ศิลปินนักออกแบบชื่อดังได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา จะทำจากป้ายจราจรที่ไม่ใช้งานแล้ว!

baด้วยความสนใจงานโลหะมาตั้งแต่อายุ 13 ประกอบกับแนวความคิดนำของใช้แล้วมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ Bally จึงได้นำป้ายจราจรที่ไม่ใช้แล้ว มาใช้เป็นวัสดุทำเฟอร์นิเจอร์ที่ได้ออกแบบ และทำขึ้นมาอย่างประณีต โดยแต่ละชิ้นมีรูปทรง และลวดลายที่สวยงามไม่ซ้ำกัน ทั้งเก้าอี้ทรงพนักพิงสูง โต๊ะกาแฟ และเก้าอี้ที่มีที่วางแขน

baเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ไม่เน้นความสบายมากนัก แต่เจ๋งด้วยดีไซน์และแนวคิด เรื่องการรีไซเคิลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมีเอกลักษณ์ของงานแต่ละชิ้น ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงก็ตาม

baเก้าอี้เริ่มต้นที่ 33,000 บาท ส่วนโต๊ะอยู่ระหว่าง 27,000-130,000 บาท •
 
m2 BORIS BALLY TRANSIT CHAIR  •  CLICK IMAGES TO ENLARGE m3
 
   
1000x
 
 
R E L A T E D   N E W S  :
• GADGET  : Bugatti Grand Prix desk โต๊ะทำงานสุดล้ำแสนแพง
• GADGET  : Fiat 500 Design Collection เผยโฉมเฟอร์นิเจอร์สุดเก๋
800x
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail