motortrivia.com
m2 DLT NEWS SECTION | BACK TO DLT NEWS MAIN PAGE | HOME | ABOUT MT | CONTACT MT m3
 
 
รายชื่อโรงเรียนสอนขับรถเอกชนมาตรฐาน
ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก 7 แห่ง
ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ทำการทดสอบ ขอรับใบอนุญาตขับรถแทนกรมการขนส่งทางบก
 
Monday, 28 June, 2010 0:34 AM
800x
 
baนายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้ออกใบรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดไปแล้วรวม 21 แห่ง ในจำนวนดังกล่าว มีโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ว่าได้มาตรฐานขั้นสูงจำนวน 7 แห่ง ซึ่งโรงเรียนสอนขับรถเอกชนทั้ง 7 แห่ง สามารถเป็นผู้ทำการทดสอบ เพื่อนำผลมารับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบกได้ทันที

baอธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุด้วยว่า โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง เป็นภาคความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ความรู้เกี่ยวกับ การขับรถและฝึกหัดจริงในสนามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องผ่านการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ด้วย

baในปัจจุบัน โรงเรียนสอนขับรถเอกชนจำนวน 21 แห่ง จำนวนนี้มีอยู่ 7 แห่ง ที่สามารถเป็นผู้ทำการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ แทนกรมการขนส่งทางบกได้ เพราะได้มาตรฐานขั้นสูงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ได้แก่

- ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี กรุงเทพฯ
- โรงเรียนสอนขับรถแสงอาทิตย์ กรุงเทพฯ
- โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จ.ขอนแก่น
- โรงเรียนสอนขับรถเขาตันหยง จ.นราธิวาส
- โรงเรียนอุดรสอนขับรถ จ.อุดรธานี
- โรงเรียนท่ากลางสอนขับรถยนต์ จ.ตรัง

baกรมการขนส่งทางบก มีเป้าหมายขยายโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน ให้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น เพื่อช่วยผลิตนักขับขี่ที่ปลอดภัยออกสู่ท้องถนน ลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่สนใจ ขอการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สามารถติดต่อสอบถามที่ กลุ่มมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก  หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-8623 หรือ Call Center 1584 ส่วนผู้ประสงค์เรียนขับรถที่ได้มาตรฐาน กับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่ผ่านการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ดูรายละเอียดที่ www.dlt.go.th/school_driving/index.htm

baเยี่ยมชมเว็บไซท์ หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.dlt.go.th ครับ

 
 
1000x
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail