LT Bizzes News RT
50
 
ประกวดคำขวัญ “รณรงค์ ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน”
กระทรวงคมนาคม ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดประกวดคำขวัญ
ชิงเงินสดและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท
800
Wednesday, 7 April, 2010 1:08 PM
 
Car Crash
 
bullet aนายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายปีแห่งความปลอดภัย และเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน กระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ให้ตระหนักถึงอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้ร่วมมือกันขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยขอรับการสนับสนุนจาก กปถ. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยคำขวัญที่ชนะเลิศ จะได้นำมาใช้ในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยต่อไป

bullet aนายชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคำขวัญเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ต้องมีความยาวไม่เกิน 20 พยางค์  ส่งได้ไม่เกินคนละ 2 คำขวัญ โดยให้ใส่ซองปิดผนึกส่งที่ตู้ ป.ณ. 7 ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพฯ 10302 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2553 และประกาศผลวันที่ 26 มีนาคม 2553

bullet aการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับประถมศึกษา
- รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลที่ 1 เงินสด 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษา
- รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 2  เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับประชาชนทั่วไป
- รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 2  เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลสุดยอดคำขวัญ ชิงรางวัลเงินสดอีก  20,000 บาท

bullet aนอกจากนี้ยังมีของรางวัลอีกมากมาย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1584

bullet aเยี่ยมชมเว็บไซท์ หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.dlt.go.th ครับ
800
all  
 
50
 
LB
   
 
RB