i want to believe
LT Bizzes News RT
50
 
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
แถลงการณ์ การปิดโรงงานชั่วคราว ฉบับที่ 2
800
Wednesday, 7 October, 2009 0:04 AM
 
GM Logo
 
bullet aสืบเนื่องจากคำแถลงการณ์เกี่ยวกับการปิดโรงงานชั่วคราวฉบับแรก ที่ออกไปเมื่อวานนี้ ซึ่งมีเนื้อหาโดยรวมว่า สหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องใช้สิทธิ์นัดหยุดงานต่อคณะผู้บริหาร บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 07.00น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดศูนย์การผลิตยานยนต์เจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดระยอง เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยแก่พนักงาน และเป็นการปกป้องความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

bullet aและในวันนี้ เวลา 11.30 น. ทาง บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ จีเอ็ม ได้เปิดการเจรจากับ สหภาพแรงงานของจีเอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับพนักงาน ประนอมข้อพิพาทแรงงานของกระทรวงแรงงาน เป็นครั้งที่ 12 (นับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา) เพื่อบรรลุข้อยุติกรณีการนัดหยุดงานของทางสหภาพแรงงานฯ ปรากฎว่า ทางสหภาพแรงงานฯ เสนอข้อเรียกร้อง แบ่งออกเป็นประเด็นหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1 - ให้บริษัทฯจ่ายเงินโบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มเติม ตามที่ได้เรียกร้อง
2 - จีเอ็ม ต้องอนุญาต และอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสหภาพแรงงานฯ
3 - จีเอ็ม ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่สหภาพแรงงานฯ กรณีที่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน และค่าจ้างย้อนหลังให้กับลูกจ้าง ทั้งจะต้องไม่เอาผิดหรือลงโทษลูกจ้างที่ร่วมใช้สิทธิ์นัดหยุดงานในครั้งนี้ ทั้งไม่นำผลการชุมนุมมาพิจารณาในทางที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง


bullet aทั้งนี้ ทางบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อบรรลุยุติข้อพิพาทแรงงาน 2 ประเด็น คือ

1 - จีเอ็ม จะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษเพิ่ม โดยมีเงื่อนไข จะต้องผลิตรถให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละช่วงเดือนที่บริษัทฯกำหนด (ตุลาคม ถึงธันวาคม 2552)
2 - จีเอ็มยินดีพิจารณาจัดสรรพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจกรรมของสภาพแรงงานฯ

bullet aอนึ่ง ทางสหภาพแรงงานฯ ยืนยันว่าจะดำเนินการใช้สิทธิ์นัดหยุดงานต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่า สถานการณ์การนัดหยุดงานในครั้งนี้ เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงจะประกาศเรียกพนักงานประจำ (Salaried employees) เข้ามาทำงานตามปกติในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552 เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตต่อไป

bullet aแต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยังคงขอใช้สิทธิ์การปิดงานชั่วคราว ตามกฎหมายแรงงานเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป โดยกำหนดการเปิดสายการผลิตอีกครั้งนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ กำลังพิจารณา แผนการดำเนินงานเร่งด่วนเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

bullet aทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า สถานการณ์การนัดหยุดงานที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แต่อย่างใด

bullet aทางบริษัทฯ จะมีการเจรจาประนีประนอม กับทางสหภาพแรงงานอีกครั้ง เวลา 10.00 น. ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552

800
RELATED NEWS :
 
BIZZES NEWS : บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงการณ์ การปิดโรงงานชั่วคราว ฉบับที่ 1
 
BIZZES NEWS : จีเอ็ม เปิดตัวโครงการ จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด เชิญประชาชนทั่วไป-สื่อมวลชน ส่งบทความเข้าประกวด
 
800
50
 
LB
all
Watch this
RB