motortrivia.com
m2 BIZZ NEWS SECTION  |  BACK TO BIZZ NEWS MAIN PAGE  |  HOME  |  ABOUT MT  |  CONTACT MT m3
 
Mitsubishi Motors
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Wednesday, 16 May, 2012 0:12 AM
800x
 
Mitsubishi Motors
สานต่อโครงการ มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง พร้อมมอบอีก 1 ล้านบาท ให้ 50 โรงเรียนทั่วประเทศ
สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน
 
baมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย สานต่อโครงการ มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพิ่มอีก 50 โรงเรียนทั่วประเทศ หวังเห็นเด็กไทยอิ่มท้อง ตั้งใจเรียน และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

baมร. โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผอ. นพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ร่วมกิจกรรมโครงการ มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง ปีที่ 2 และถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการตัวอย่าง ณ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเขตการศึกษาพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในกิจกรรม

baทั้งนี้ มร. มูราฮาชิ เปิดเผยว่า จากการที่ บริษัทฯ ได้รับทราบถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ และได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการขาดความพร้อมในการเรียนหนังสือ และไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการ มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง ขึ้นเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา โดยการมอบเงินสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. รวมทั้งสิ้น 50 แห่งเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนทุกคน ทุกวัน

baปีนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการดังกล่าว โดยได้มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการดังกล่าว ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
 
Mitsubishi Motors
 
• มร. โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
800x
 
ba"ผมได้รับทราบว่า ยังมีเด็กนักเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคงขาดแคลนอาหารกลางวัน ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึงสานต่อโครงการ มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยขยายพื้นที่ออกไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีก 50 แห่ง เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผัก หรือเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร ผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"

ba"นอกจากเด็กๆ จะได้รับประทานอาหารกลางวันแบบอิ่มท้อง และได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้ว ยังก่อให้เกิดเป็นรายได้หมุนเวียนแก่โรงเรียน จากการจำหน่ายผลผลิตดังกล่าวให้กับชุมชนรอบโรงเรียน และเป็นความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพได้ เรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งมิตซูบิชิ มอเตอร์ส  ประเทศไทย พร้อมจะให้ความร่วมมือในการสานต่อโครงการนี้ในปีต่อๆ ไป"

baผอ. นพรัตน์ อู่ทอง กล่าวว่า "เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เห็นความสำคัญของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และสนับสนุนการจัดสรรอาหารที่ครบหมู่ตามหลักโภชนาการ และคัดเลือกโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงรายด้วย ซึ่งปัจจุบันยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่ง ที่จัดทำโครงการเกษตรภายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช เลี้ยงไก่ หรือเลี้ยงปลา เพื่อให้นักเรียนมีอาหารที่ครบหมู่โภชนาการ การสนับสนุนจากภาคเอกชน จะช่วยให้โครงการเหล่านี้เป็นจริงได้เร็วขึ้น"

ba"ขอแสดงความขอบคุณ และชื่นชมมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่สานต่อโครงการ มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง ขึ้นในครั้งนี้"

baโครงการ มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำแปลงเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ก่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

baในแต่ละปี บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะคัดเลือกโรงเรียน 50 แห่ง ที่มีการจัดทำ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อยู่แล้ว แต่ยังมีความขาดแคลนทุนทรัพย์หมุนเวียน เพื่อรับทุนสนับสนุนโรงเรียนละ 20,000 บาท มอบผ่าน กพฐ.

ba
สำหรับปี 2554 บริษัทฯ มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก 20 จังหวัด และ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ได้รับเลือกสำหรับการเยี่ยมชม และจัดกิจกรรมในปีนี้
 
 
 
m2 MITSUBISHI  •  CLICK IMAGES TO ENLARGE m3
   
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
MORE ABOUT MITSUBISHI : CLICK
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• TEST DRIVE : Mitsubishi Mirage ลองขับอีโคคาร์แบบกลุ่มบนสนามแข่ง ณ พีระ เซอร์กิต พัทยา
• GRAND OPENING : Mitsubishi Mirage: New MIRAGE...BE MORE มิตซูบิชิ เปิดตัวอีโคคาร์รุ่นแรกภายใต้แผนงาน Global Small
• TEST DRIVE : Mitsubishi Triton Plus MT/AT พิษณุโลก-น่าน-ปทุมธานี
• TEST DRIVE : Mitsubishi Triton / Pajero Sport VG Turbo ลองกำลัง 178 แรงม้า จากเครื่อง 2,500 ซีซี
• TEST DRIVE : Mitsubishi Lancer EX 1.8 GLS-Ltd. ขยับรุ่นย่อยจาก GLX ปรับโฉมเพิ่มทั้งความทันสมัยและอุปกรณ์
• TEST DRIVE : Mitsubishi Lancer EX 1.8 GLX ฉลามแรกรุ่น ให้อะไรคุณบ้าง
• TEST DRIVE : Mitsubishi Lancer EX - Group Test สัมผัสแรกของรุ่น 2.0/1.8 ที่ดอนเมือง
• REPORT : Mitsubishi Motors Press Conference ความเคลื่อนไหวของ Mitsubishi Global Small และ Mitsubishi i-MiEV
• REPORT : Mitsubishi One Day Trip สัมผัสสมรรถนะ 2.5 VG Turbo ในหนึ่งวัน
• GRAND OPENING : มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดตัว Mitsubishi Pajero Sport / Triton ชูจุดเด่นเครื่องยนต์ใหม่ 2.5 วีจี เทอร์โบ
• MODIFIED - TH : Lan.Evo 5 Varis Street Version 2 อีโว 5 สไตล์ตัวแข่งเซอร์กิต กับความสุดของชุดแต่ง ที่มีเพียง 2 ชุดในประเทศไทย
• MODIFIED - TH : คู่หูขับ 4 JDM Style Mitsubishi Lancer Evolution Twin Concept
 
 
 
 
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail