motortrivia.com
m2 BIZZ NEWS SECTION  |  BACK TO BIZZ NEWS MAIN PAGE  |  HOME  |  ABOUT MT  |  CONTACT MT m3
 
2012 Toyota Annual Press Conference
 
ภาพ : นาธัส แสงสุริยะ, จันทนา เจริญทวี Wednesday, 18 January, 2012 1:49 PM
800x
 
2012 Toyota Annual Press Conference
โตโยต้ามั่นใจลงทุนเพิ่ม เปิดโรงงานอีก 2 แห่งในไทย คาดตลาด 2555 ขายมากกว่า 1 ล้านคัน
 
baโตโยต้า ขึ้นปี 2555 เปิดงานแถลงข่าวสรุปสถิติการจำหน่ายรถยนต์ประจำปี 2554 หลังจากงานในปีที่แล้ว 2011 Half Year Press Conference โตโยต้า คาดว่าปี 2554 จะมียอดขายรวม 900,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 12.4% แต่จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ยอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 794,081 คัน หรือลดลง 0.8%

baใครสนใจอยากฟังรายละเอียดบรรยากาศทั้งหมดในงาน มอเตอร์ทริเวีย ตัดไฟล์เสียงมาให้ด้านล่างครับ โตโยต้า ตอบทุกคำถามของ เพื่อน พี่ น้อง สื่อมวลชน ทั้งเรื่องการเปิดโรงงานแห่งใหม่, อีโคคาร์ ของ โตโยต้า และแนวโน้มการตลาดในปี 2555
 
   
  MT AUDIO : 2012 TOYOTA ANNUAL PRESS CONFERENCE 1/3  
   
  MT AUDIO : 2012 TOYOTA ANNUAL PRESS CONFERENCE 2/3  
   
  MT AUDIO : 2012 TOYOTA ANNUAL PRESS CONFERENCE 3/3  
 
baมร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำแถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ประจำปี 2554 โดยมีปริมาณการขายทั้งหมด 794,081 คัน ลดลง 0.8% คาดตลาดรถยนต์ไทยปี 2555 ขาย 1,100,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 38.5% พร้อมตั้งเป้าหมายการขายรถยนต์ โตโยต้า ทุกรุ่น 450,000 คัน เพิ่มขึ้น 55.1% ครองส่วนแบ่งตลาด 40.9%

baมร. ทานาดะ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับการฟันฝ่าอุปสรรคจากภัยธรรมชาติ นับตั้งแต่เหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ในประเทศ แต่ด้วยความต้องการของตลาดที่มีอย่างสูงและต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศปี 2554 ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
 
2012 Toyota Annual Press Conference
 
• มร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
800x
สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2554
 
  ยอดขายปี 2554 เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553
ปริมาณการขายรวม 794,081 คัน * -0.8%
รถยนต์นั่ง 360,444 คัน + 4.0%
รถเพื่อการพาณิชย์ 433,637 คัน - 4.4%
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 365,636 คัน - 5.7%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 327,463 คัน - 5.7%
 
หมายเหตุ * ไม่รวมยอดจำหน่ายของ Mercedes-Benz, BMW, MINI, Volvo ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2554
800x
 
baโตโยต้า มียอดขาย 290,061 คัน ลดลง 11.0% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 138,104 คัน ลดลง 2.6% รถเพื่อการพาณิชย์ 151,957 คัน ลดลง 17.5% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 134,970 คัน ลดลง 18.1%

baด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้า ได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 250,823 คัน ลดลง 25% คิดเป็นมูลค่า 107,483 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 54,233 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 161,716 ล้านบาท สำหรับยอดขายในประเทศและการส่งออกที่ลดลงนั้น เป็นผลมาจากการขาดแคลนชิ้นส่วนในการประกอบรถยนต์
 
2012 Toyota Annual Press Conference
 
• (ซ้าย) คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
800x
สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2554
 
ปริมาณการขายโตโยต้า 290,061 คัน ลดลง 11.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
รถยนต์นั่ง 138,104 คัน ลดลง 2.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
รถเพื่อการพาณิชย์ 151,957 คัน ลดลง 17.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 134,970 คัน ลดลง 18.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 121,887 คัน ลดลง 15.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.2%
 
baสำหรับแนวโน้มของตลาดรถยนต์ของปี 2555 มร. ทานาดะ คาดว่า ปี 2555 ตลาดรถยนต์ในเมืองไทยยังคงมีความต้องการอยู่อย่างมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ด้วยการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ตลอดจนนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ตลาดรถยนต์ในเมืองไทยน่าจะมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.1 ล้านคัน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประเทศไทยจะมียอดขายรถยนต์เกิน 1 ล้านคันต่อปี

baสำหรับ โตโยต้า ปีนี้ตั้งเป้าหมายการขายที่ 450,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 214,000 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 236,000 คัน โดยรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 214,100 คัน
 
2012 Toyota Annual Press Conference
 
• (ซ้าย) คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคุณอภินนท์ สุชีวบริพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (สายงานผลิต) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
800x
ประมาณการยอดขายรถยนต์ ในปี 2555
 
ปริมาณการขายรวม 1,100,000 คัน เพิ่มขึ้น 38.5%
รถยนต์นั่ง 570,000 คัน เพิ่มขึ้น 58.1%
รถเพื่อการพาณิชย์ 530,000 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 469,600 คัน เพิ่มขึ้น 28.4%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 422,600 คัน เพิ่มขึ้น 29.1%
 
ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2555
 
ปริมาณการขายรวม 450,000 คัน เพิ่มขึ้น 55.1% ส่วนแบ่งตลาด 40.9%
รถยนต์นั่ง 214,000 คัน เพิ่มขึ้น 55.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
รถเพื่อการพาณิชย์ 236,000 คัน เพิ่มขึ้น 55.3% ส่วนแบ่งตลาด 44.5%
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 214,100 คัน เพิ่มขึ้น 58.6% ส่วนแบ่งตลาด 45.6%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 185,100 คัน เพิ่มขึ้น 51.9% ส่วนแบ่งตลาด 43.8%
 
baสำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่ 375,000 คัน เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่า 157,000 ล้านบาท และชิ้นส่วนมูลค่า 64,700 ล้านบาท รวมมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 221,700 ล้านบาท

baมร. ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ในปีที่ผ่านมา มร. อากิโอะ โตโยดะ ประธานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาประเทศไทย และได้กล่าวไว้ว่า เราจะไม่ทิ้งประเทศไทย เราจะอยู่เคียงคู่กับชุมชน พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขและฟันผ่าไปด้วยกัน ทั้งยังมุ่งขยายกิจการของ โตโยต้า ในประเทศไทยต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นในด้านความพร้อม และฝีมือของคนไทย

baโตโยต้า เตรียมตั้งโรงงานผลิตแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 โรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ในชื่อ โรงงานผลิตรถยนต์เกตุเวย์ 2 พร้อมกับการเริ่มเปิดสายการผลิตอีกครั้งของโรงงาน TAW ที่เคยผลิต Toyota Fortuner โดยทั้งสองโรงงานมีกำลังการผลิตรวมกันอยู่ที่ 88,000 คัน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 8,200 ล้านบาท นอกจากนี้โรงงาน STM ซึงเป็นโรงงานผลิตเครื่องยนต์ของ โตโยต้า ได้ทำการขยายกำลังการผลิตเช่นกัน
 
2012 Toyota Annual Press Conference
 
• คุณบุญชวน วิภูษณวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
800x
 
ba"เดือนตุลาคมปีนี้ โตโยต้าจะครบรอบ 50 ปี สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย ด้วยความห่วงใยและอยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด เราขอแสดงความขอบคุณคนไทย และประเทศไทย ที่สนับสนุนโตโยต้าเป็นอย่างดี ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำนวัตกรรมใหม่ๆ สู่สังคมไทย"

ba"เช่น... โครงการ Smiling Road, Road Safety Road Show, Eco network ระบบ G-book นวัตกรรมอันทันสมัยระดับโลกที่ใช้เทคโนโลยี เทเลเมทิกส์ ในการสื่อสารและรับส่งข้อมูลต่างๆ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การค้นหาสถานที่ต่างๆ หรือสภาพการจราจร โดยสามารถควบคุมได้อย่างสะดวกสบายผ่านสมาร์ทโฟน และ Eco โชว์รูม ที่นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้กับโชว์รูมโตโยต้า เพื่อลดการใช้พลังงาน ดังปณิธานในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโตโยต้า... ร่วมทางตลอดมา เคียงข้างตลอดไป" มร.ทานาดะ กล่าวปิดท้าย
 
2012 Toyota Annual Press Conference
 
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2554    
ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 54,575 คัน ลดลง 41.4%
• อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,796 คัน ลดลง 60.2% ส่วนแบ่งตลาด 27.1%
• อันดับที่ 2 อีซูซุ 8,241 คัน ลดลง 52.7% ส่วนแบ่งตลาด 15.1%
• อันดับที่ 3 นิสสัน 7,419 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%
     
ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,826 คัน ลดลง 33.8%
• อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,939 คัน ลดลง 56.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.9%
• อันดับที่ 2 นิสสัน 6,244 คัน เพิ่มขึ้น 105.0% ส่วนแบ่งตลาด 24.2%
• อันดับที่ 3 มาสด้า 4,755 คัน เพิ่มขึ้น 58.9% ส่วนแบ่งตลาด 18.4%
     
ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน * (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 21,083 คัน ลดลง 54.5%
• อันดับที่ 1 อีซูซุ 7,507 คัน ลดลง 53.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.6%
• อันดับที่ 2 โตโยต้า 6,135 คัน ลดลง 68.1% ส่วนแบ่งตลาด 29.1%
• อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,854คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 23.0%
* ปริมาณรถกระบะดัดแปลงในตลาดขนาด 1 ตัน: 2,260 คัน โตโยต้า 1,092 คัน - มิตซูบิชิ 1,022 คัน - อีซูซุ 83 คัน - ฟอร์ด 63 คัน
     
ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 6,924 คัน ลดลง 80.2%
• อันดับที่ 1 อีซูซุ 7,424 คัน ลดลง 50.1% ส่วนแบ่งตลาด 39.4%
• อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,043 คัน ลดลง 70.3% ส่วนแบ่งตลาด 26.8%
• อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,832คัน เพิ่มขึ้น 15.7% ส่วนแบ่งตลาด 20.4%
     
ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 28,749 คัน ลดลง 46.9%
• อันดับที่ 1 อีซูซุ 8,241 คัน ลดลง 52.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
• อันดับที่ 2 โตโยต้า 7,857 คัน ลดลง 63.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%
• อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,854 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 16.9%
     
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2554    
ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 794,081 คัน ลดลง 0.8%
• อันดับที่ 1 โตโยต้า 290,061 คัน ลดลง 11.0% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
• อันดับที่ 2 อีซูซุ 132,194 คัน ลดลง 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 16.6%
• อันดับที่ 3 ฮอนด้า 83,952 คัน ลดลง 26.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%
     
ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 360,444 คัน เพิ่มขึ้น 4.0%
• อันดับที่ 1 โตโยต้า 138,104 คัน ลดลง 2.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
• อันดับที่ 2 ฮอนด้า 77,933 คัน ลดลง 25.4% ส่วนแบ่งตลาด 21.6%
• อันดับที่ 3 นิสสัน 47,830 คัน เพิ่มขึ้น 59.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.3%
     
ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 365,636 คัน ลดลง 5.7%
• อันดับที่ 1 โตโยต้า 134,970 คัน ลดลง 18.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%
• อันดับที่ 2 อีซูซุ 120,392 คัน ลดลง 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
• อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 58,160 คัน เพิ่มขึ้น 86.3% ส่วนแบ่งตลาด 15.9%
* ปริมาณรถกระบะดัดแปลง ในตลาดขนาด 1 ตัน: 38,173 คัน มิตซูบิชิ 17,547 คัน – โตโยต้า 13,083 คัน - อีซูซุ 6,553 คัน - ฟอร์ด 990 คัน
     
ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 327,463 คัน ลดลง 5.7%
• อันดับที่ 1 โตโยต้า 121,887 คัน ลดลง 15.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.2%
• อันดับที่ 2 อีซูซุ 113,839 คัน ลดลง 14.9% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
• อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 40,613 คัน เพิ่มขึ้น 99.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.4%
     
ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 433,637 คัน ลดลง 4.4%
• อันดับที่ 1 โตโยต้า 151,957 คัน ลดลง 17.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
• อันดับที่ 2 อีซูซุ 132,194 คัน ลดลง 13.5% ส่วนแบ่งตลาด 30.5%
• อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 58,161 คัน เพิ่มขึ้น 86.3% ส่วนแบ่งตลาด 13.4%
 
m2 2012 TOYOTA ANNUAL PRESS CONFERENCE  •  CLICK IMAGES TO ENLARGE m3
 
   
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
• MORE ABOUT TOYOTA  :  CLICK  >  TOYOTA NEWS SECTION
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• TEST DRIVE : Toyota Innova 2.0V A/T ทดลองขับแบบกรุ๊ป เทสต์ เปิดรับความสุขบนเส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน
• TEST DRIVE : Toyota Fortuner ทดลองขับรุ่น 3.0 V Navigator 4x4 บนเส้นทาง กระบี่-เกาะสมุย
• TEST DRIVE : Toyota Hilux Vigo Champ ทดสอบในแบบ Group Test กับ Vigo ปรับโฉมครั้งใหญ่พร้อมเพิ่มรุ่น
• TEST DRIVE : Lexus CT 200h สปอร์ตแฮทช์แบ็กเพื่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน
• TEST DRIVE : Toyota Prius ทดสอบรถไฮบริดรุ่นล่าสุด ไฮเทค ประหยัด มากลูกเล่น ท่ามกลางบรรยากาศหน้าหนาวที่เชียงราย
• TEST DRIVE : Toyota Corolla Altis 1.8 G ประหยัดบนความนุ่มนวล
• TEST DRIVE : Toyota Corolla Altis Advanced CNG A/T กรุ๊ป เทสต์ ชมทะเลหมอกที่เพชรบูรณ์
• MODIFIED - TH : Toyota Vios รหัสตัวถัง NCP42 ผ่าไส้ใน ใส่เทอร์โบ กลายเป็นวีออสพันธุ์ดุ
• MODIFIED - TH : Toyota Yaris 1NZ-FZE โมดิฟายใหม่หมดทั้งคัน พร้อมเปลี่ยนบุคลิกด้วยซูเปอร์ชาร์จจาก Blitz
• MODIFIED - TH : Toyota Corolla Altis Black on Black เครื่องยนต์ของเดิมไม่สะใจ หันไปคบเทอร์โบ 3S-GTE จาก Caldina
• BIZZES NEWS : The Style by Toyota เปิดตัวศูนย์รวมข้อมูลการเรียนรู้เทคโนโลยีโตโยต้าโฉมใหม่
 
 
 
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail