motortrivia.com
m2 BIZZES NEWS SECTION | BACK TO BIZZES NEWS MAIN PAGE | HOME | ABOUT MT | CONTACT MT m3
 
For Sea Foundation
 
ภาพ : จันทนา เจริญทวี Wednesday, 16 February, 2011 0:12 AM
800x
 
โครงการ เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 9
ชวนเยาวชนรักษ์ทะเลเข้าค่ายฝึกดำน้ำลึก
 
baกลุ่มสิทธิผล“We Care”, มูลนิธิเพื่อทะเล (For Sea Foundation) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการ เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 9 ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม ส่งเรียงความประกวดหัวข้อ โลกร้อน ทะเลล้า ผลงานผู้ผ่านคัดเลือก รับสิทธิ์เรียนดำน้ำลึก พร้อมเข้าค่ายปฏิบัติจริง ณ เกาะไหง ทะเลตรัง ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2554 นี้

baนายศรันต์ กิตติวัณณะกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อทะเล กล่าว “เราเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการที่จะปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ทะเลให้กับเยาวชน เพราะเยาวชนจะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และจะเป็นผู้ที่สร้างผลกระทบต่างๆ ให้กับสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านดีและด้านร้าย หากเราสามารถปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นนักอนุรักษ์ และการหวงแหนธรรมชาติให้กับเยาวชนได้ จึงเท่ากับเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน มูลนิธิเพื่อทะเลจึงได้สานต่อความสำคัญของ โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยที่ผ่านมา โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีเยาวชนที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้ไปแล้วกว่า 200 คน โดยเรามุ่งหวังว่า เยาวชนทุกคนที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้แล้ว จะเป็นเยาวชนที่รักและหวงแหนธรรมชาติ และจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกรักษ์ทะเล เป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมกันปกป้องทรัพยากรทางทะเล ให้คงความสวยงามตลอดไป”

baนายวิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการโครงการ กลุ่มสิทธิผล “We Care” เปิดเผยว่า โครงการ กลุ่มสิทธิผล “We care” ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทยรุ่นที่ 9 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 2 ซึ่ง กลุ่มสิทธิผล “We Care” ตั้งใจให้การสนับสนุน เนื่องจากตระหนักถึงการสร้างผู้นำเยาวชน เพื่อสานต่อเจตนารมณ์อนุรักษ์ท้องทะเล ให้เป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงามติดอันดับโลก รวมถึงการรักษาระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล ให้คงอยู่คู่ทะเลไทยต่อไป
 
For Sea Foundation
 
baกิจกรรมดังกล่าว เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 - 20 ปี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน เพียงส่งผลงานประกวดเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ โลกร้อน ทะเลล้า พร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาทางไปรษณีย์ที่ มูลนิธิเพื่อทะเล ตู้ ปณ.28 ปณศ. อ่อนนุช กทม. 10250 ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2554

baเยาวชนจำนวน 30 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความ สอบสัมภาษณ์ และสามารถว่ายน้ำได้อย่างดี และผู้ปกครองเห็นชอบ จะได้รับการฝึกอบรมดำน้ำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2554 ณ เกาะไหง ทะเลตรัง ซึ่งหลังจากจบหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructor) เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงการผ่านหลักสูตรเรียนดำน้ำ ที่สถาบันทั่วโลกให้การยอมรับ และยังสามารถนำไปเข้าร่วมกิจกรรมเรียนดำน้ำระดับขั้นสูงขึ้นอีกด้วย

baโครงการ เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 9 จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเป็นเวลา 6 วัน มีการเรียนดำน้ำลึกแบบ Scuba หลักสูตร Open water Diver ตามมาตรฐานของ PADI และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ การอยู่อาศัยแบบพึ่งพิงกัน พร้อมกับฝึกหัดการจดบันทึกปลาทะเลที่พบเห็นใต้น้ำ อันนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกผู้นำนักอนุรักษ์ในอนาคต
 
For Sea Foundation
 
• (ที่ 2 จากซ้าย) คุณวิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการโครงการกลุ่มสิทธิผล “We Care” บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด, คุณศรันต์ กิตติวัณณะกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อทะเล, คุณทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการผู้จัดการกลุ่มสิทธิผล, คุณมานพ แย้มอุทัย ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานทุนอุปถัมภ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายวิทเยนทร์ มุตตามระ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อทะเล และ เยาวชนชาย - หญิง รุ่นที่ 8 (ซ้ายสุด - ขวาสุด)
800x
 
รายละเอียดในการรับสมัคร
1.  เยาวชนต้องมีอายุตั้งแต่ 13 - 20 ปี
2.  มีความสามารถว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สุขภาพแข็งแรง และได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง
3.  ผู้สนใจกรุณาเขียนประวัติผู้สมัคร (รูปถ่าย) ที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
     ส่งมาพร้อมเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ โลกร้อน ทะเลล้า
     
สามารถส่งทางไปรษณีย์ ที่มูลนิธิเพื่อทะเล ตู้ ปณ. 28 ปณศ. อ่อนนุช กทม. 10250
4.  กำหนดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
5.  ปิดรับสมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2554 (ไปรษณีย์ต้องประทับตราไม่เกินวันที่ 25 มีนาคม 2554)
6.  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเขียน 50 คน วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยการโทรแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก
7.  ทดสอบว่ายน้ำ 200 ไม่จำกัดเวลาและท่า ลอยตัวบนผิวน้ำ 10 นาที และปฐมนิเทศเยาวชน วันที่ 6 เมษายน 2554
8.  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 30 คน 8 เมษายน 2554
9.  เยาวชนออกเดินทางวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2554

baหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ มูลนิธิเพื่อทะเล 081-832-8009, 089-447-8764, 083-990-0601 อีเมล: reefrecover@yahoo.com, หรือเว็บไซท์ www.forseafoundation.org

baหมายเหตุ: การคัดเลือกเยาวชนจะพิจารณาตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์และจิตสำนึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน
 
m2 FOR SEA FOUNDATION  •  CLICK IMAGES TO ENLARGE m3
 
   
 
800x
มูลนิธิเพื่อทะเล
baความเสียหายที่เกิดจากคลื่นสึนามิ ที่มีต่อ 6 จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 นั้น ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชนในพื้นที่บริเวณนั้น กลุ่มนักดำน้ำจากกรุงเทพฯ จึงได้มีการพูดคุย และปรึกษาหารือกัน ถึงหนทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และในวันที่ 28 ธันวาคม 2547 นักดำน้ำมืออาชีพ 50 คน ได้รวมตัวกันเรียกประชุม และหารือในประเด็นความร่วมมือ และผลสรุปของพูดคุยในวันนั้น นำไปสู่ความคิดที่จะร่วมกับนักดำน้ำท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสำรวจผลกระทบของคลื่นสึนามิ ที่มีต่อแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอันดามัน และด้วยเหตุนี้เอง จึงนับเป็นจุดเริ่มของโครงการ และโครงการอื่นๆ ที่ตามมา

baเนื่องจากงานฟื้นฟูแนวปะการังใต้น้ำ จะเป็นงานระยะยาว ใช้เวลานาน จำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง และติดตามผลการทำงานต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครจำนวนมาก จึงควรมีการจัดตั้งเป็นทีมงานถาวร เพื่อสืบสานงานที่ทำในครั้งนี้ต่อไป จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้งมูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิเพื่อทะเล - For Sea Foundation และได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 โดยมีคณะทำงาน 9 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อก่อนหน้านี้ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และดำเนินการต่อไปในนามของมูลนิธิ
 
For Sea Foundation
 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อทะเล
1.  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ
2.  ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับความเสียหาย ทั้งจากภัยธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุษย์
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเล
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลอย่างยั่งยืน
5.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบสัมมาอาชีพในท้องถิ่น
6.  ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

baตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี มูลนิธิเพื่อทะเลได้ริเริ่มและร่วมทำกิจกรรม และโครงการอย่างต่อเนื่องเช่น

•  ร่วมประชุมและสัมนากับองค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ
•  การสำรวจและศึกษาผลกระทบจากคลื่นสึนามิที่มีต่อแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน
•  โครงการพลิกปะการังฟื้นคืนชีวิตทะเล
•  โครงการยึดกัลปังหา
•  โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
•  โครงการฝูงบินปะการังเพื่อทะเล
•  โครงการเยาวชนสำผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย

baมูลนิธิเพื่อทะเล ยังคงยึดมั่นที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อทะเลต่อไป หากท่านใดสนใจ สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ และรับข่าวสารข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.forseafoundation.org หรือติดต่อที่ reefrecover@yahoo.com
 
 
1000x
 
1000x
 
 
fcom
FLT   FRT
 
 
FBL   FBR
 
1000x
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail