i want to believe
LT Bizzes News RT
50
 
ฮุนไดคลับไทยแลนด์ : HDC
กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ซีนาปืส
800
Monday, 19 October, 2009 0:09 AM
 
HDC
 
bullet aคณะกรรมการผู้ดูแล ชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์ (HDC/Hyundai Club Thailand www.hyundaiclubthailand.com) กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ซีนาปืสสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านลอเรนโซ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 นี้

bullet aศูนย์ซีนาปีส - สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ เป็นบ้านที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งติดเชื้อเอดส์จากมารดา ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๘ เดือน ถึง ๑๐ ปี ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก
สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๖ ถนนวัดบ้านกลางตำบลกุฏิโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร๊

bullet aสถานสงเคาะห์แห่งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของนักบวชสตรีคาทอลิก คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล (Convent Sister of Saint Camillo) และกลุ่มผู้ร่วมงานที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจอย่างสม่ำเสมอให้มีใจรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะต่อผู้ที่ด้อยโอกาส อ่อนแอ และยากจนขาดแคลน

bullet aชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์ ซึ่งเป็นประชาคมผู้ใช้รถยนต์ฮุนไดและผู้สนใจรถยนต์ฮุนไดได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของชมรมฯ และสมาชิกฯ อันพึงมีต่อสังคมและส่วนรวม นอกเหนือไปกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูลยานยนต์ จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลดังกล่าว ณ สถานสงเคราะห์แห่งนี้ครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้ถือเป็นพันธกิจหลักดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี กิจกรรมสาธารณกุศลในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๔ ตามปฏิทินงานกิจกรรมของทางชมรมฯ ในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวนั้น คณะกรรมการผู้ดูแลชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์มีจุดประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้คือ

- เพื่อเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมให้กับเหล่าสมาชิกของชมรมฯ
- เพื่อเป็นแบบอย่างของความพยายามในการระดมพลังความคิด และความร่วมมือจากเหล่าสมาชิกของชมรมฯ ในการแบ่งเบาปัญหา และภาระของชุมชน
- เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
- เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของชมราฯ ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมในปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กกำพร้า / เด็กติดเชื้อ ซึ่งนับวันกำลังเพิ่มขึ้น จากการถูกทอดทิ้ง และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของชมรมฯ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน


bullet aในปีนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้กำหนดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม คือในวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ กิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคสิ่งของเพื่อเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส จะจัดขึ้นในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ของวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ จากนั้นกลุ่มสมาชิกฯ จากกรุงเทพฯ จะเดินทางไปพักผ่อนและพบปะสังสรรค์กลับกลุ่มสมาชิกฯ ในเขตภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง โดยมีกลุ่มสมาชิกฯ ในเขตจังหวัดระยอง อำนวยความสะดวกจัดหาทีพักให้ในราคาพิเศษ สำหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับกลุ่มสมาชิกในเขตภาคตะวันออก และต้องการพักค้างคืนที่จังหวัดระยอง

bullet aขณะนี้มีเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส อยู่ในความดูแลอุปการะ ณ สถานสงเคราะแห่งนี้ประมาณ ๓๐ คน สิ่งของที่ต้องการขอรับบริจาคได้แก่นมผงสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป, ข้าวสาร, อาหารแห้งต่างๆ, ผงซักฟอก, สบู่, ยาสีฟัน และเครื่องเขียนต่างๆ หากท่านมีเสื้อผ้าเด็กที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือของเด็กเล่น หรือหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ก็สามารถนำมาบริจาคให้กับเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาสที่สถานสงเคราะห์แห่งนี้ได้เช่นกัน

bullet aมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ ย่อมมีสิทธิที่จะได้มีโอกาสดำเนินชีวิตในสังคมนี้ ด้วยเกียรติและศักดิศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน โดยปราศจากอคติในเรื่องของชาติกำเนิด และความเชื่อทางศาสนา คณะกรรมการผู้ดูแลชมรมฮุนไดคลับไทยแลนต์ ใคร่ขอถือโอกาสนี้เรียนสมาชิกฯ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้มีโอกาสทำกิจกรรมสาธารณกุศลร่วมกันมา ณ ที่นี้

bullet aคณะกรรมการฯ ใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกฯ หรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งความจำนง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

- นายอภิศักดิ์ ละออจิตร์
- ฝ่ายงานที่ปรึกษาชมรมฮุนไดไทยแลนด์
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๒๖๖๕๘๙
- E Mail saimai105@yahoo.com

- นายเดชา ตุ้มแก้วพลาย
- ฝ่ายงานกิจกรรมชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๔๘๕๑๗๗๘
- E Mail negative_101@hotmail.com

bullet aเยี่ยมชมเว็บไซท์ หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ ของ ชมรมฮุนไดคลับไทยแลนด์: HDC ได้ที่ www.hyundaiclubthailand.com ครับ

 
800
RELATED NEWS :
 
NEW-COMER! : All New Hyundai Sonata เผยโฉมแล้วที่เกาหลีใต้
 
GREEN CULTURE : Hyundai พลังสะอาดจากแดนกิมจิ
 
GREEN CULTURE : Hyundai i10 EV ไม่ใช่แค่ต้นแบบ แต่ผลิตจริง
 
INNOVATION : Hyundai Avante LPI ไฮบริด LPG รุ่นแรกของโลก
 
NEW-COMER! : Hyundai H1 ปรับโฉมเพิ่มรุ่นพิเศษลุยตลาดมาเลย์
 
800
50
 
LB
all
Watch this
RB